Enter your keyword

Blog

4 TRÒ CHƠI NHÓM HAY NHẤT ĐỂ HỌC TIẾNG ANH

4 TRÒ CHƠI NHÓM HAY NHẤT ĐỂ HỌC TIẾNG ANH

1. Hangman (Treo cổ) Hangman là một trò chơi luyện chính tả kinh điển ở nhiều quốc gia sử dụng Tiếng anh. Đây là trò chơi ‘một cá nhân đấu một nhóm’. Dụng cụ: Bảng đen, bảng trắng, hoặc giấy; phấn, bút lông, hoặc bút mực. Tóm tắt: Một ‘người chọn’ sẽ lựa một từ […]