Enter your keyword

Giảng Viên

BAN GIẢNG HUẤN

Ts. Nguyễn Thị Thanh Triều Trưởng Bộ môn tiếng Anh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Ts. Phan Xuân Thảo Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Ts. Bùi Thị Thục Quyên Trưởng bộ môn Sư Phạm tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ-Sư phạm, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Ts. Trần Thế Phi Trưởng bộ môn Tiếng Anh, khoa Ngôn Ngữ Quốc tế trường Đại học Sài Gòn
Ts. Trần Quang Minh Giảng viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) Ủy viên BCH Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh TP.HCM
Ts. Đỗ Hữu Nguyên Lộc Phó Chủ tịch Hội TESOL TP.HCM, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Tài chính
Ths. Trương Thùy Dương Giảng viên cơ hữu khoa Tiếng Anh trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
Ths. Jonathon Stokes Thành viên Hội đồng khoa học, Trường song ngữ quốc tế Wellspring Nguyên Hiệu trưởng Trường Kensington, California
Ths. Đinh Trọng Kháng Phó Khoa tiếng Anh Đại học Mở TP.HCM, Phó trưởng Ban tiếng Anh Đại học Troy Hoa Kỳ tại Việt Nam
Ths. Mai Minh Tiến Giảng viên trường Đại học Mở TP.HCM, Chuyên viên Đào tạo giáo viên - Viện Đào tạo Quốc tế ĐHQG TP.HCM
Ths. Bùi Đức Tiến Giảng viên trường Đại học Sư Phạm TP.HCM, Chuyên viên Đào tạo giáo viên - Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
Ths. Bùi Hồng Thanh Lan Giảng viên Đại học Hoa Sen, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ American British Community
Ths. Trần Quốc Duy Giám đốc Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu, Nguyên Tổ trưởng tổ tiếng Anh trường THPT chuyên Quang Trung
Ths. Lê Nguyễn Như Anh Giảng viên cơ hữu khoa Tiếng Anh trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
Ths. Nguyễn Hoàng Bích Ngọc Nguyên Giảng viên Trường Đại học An Giang Nguyên Phó giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Đại học An Giang
TS. Phạm Huy Cường Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ trường Đại học Kinh tế Luật ĐH Quốc Gia TP.HCM
Ths. Lê Thanh Ngân Ủy viên Ban chấp hành Hội TESOL TP.HCM, Giám đốc Học vụ Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc
THS. NGUYỄN MINH GIANG (MR. RIVER) Chuyên viên đào tạo giáo viên cao cấp trung tâm Power English.