Tuyển Dụng Head Teacher – Chương Trình IELTS

HEAD TEACHER – CHƯƠNG TRÌNH IETLS.

Số lượng: 1.

Tính chất: Full-time.

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC  

 • Quản lý, giám sát chất lượng giáo viên tại cơ sở phụ trách
 • Điều phối hoạt động giảng dạy tại cơ sở được phân công
 • Triển khai hoạt động đào tạo giáo viên tại cơ sở
 • Rà soát nhu cầu vận hành giáo viên, giáo viên thực tế tại cơ sở, đề xuất lên cấp quản lý, ban đào tạo kế hoạch tuyển dụng mới/bổ sung
 • Tiếp nhận, rà soát đề xuất chỉnh sửa học liệu phù hợp lên Ban Đào tạo
 • Tham mưu tư vấn cho Ban đào tạo trong việc nâng cao chất lượng
 • Thực hiện các công việc xây dựng quy trình, công tác học thuật
 • Phối hợp các phòng ban nghiệp vụ xử lý các vấn về liên quan đến trải nghiệm khách hàng.

 YÊU CẦU  

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ học Ứng dụng, Sư phạm Anh.
 • Chứng chỉ IELTS 7.5 hoặc tương đương.
 • Chủ động, có khả năng điều phối, có kinh nghiệm giảng dạy và xây dựng chương trình.

 QUYỀN LỢI   

 • Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật.
 • Giá ưu đãi khi đăng ký các khóa học khác của trung tâm.
 • Giờ làm việc: Giờ hành chính (9-17h) các ngày từ thứ 2- thứ 7.
 • Địa điểm làm việc: Quận 3