HORIZON TESOL TUYỂN DỤNG

Do nhu cầu phát triển, Horizon TESOL cần tuyển nhiều vị trí công việc khác nhau. Tại Horizon TESOL, chúng tôi luôn tạo môi trường để các bạn trẻ có thể phát huy năng lực và đạt được những bước phát triển nhất định trong sự nghiệp.
A. BỘ PHẬN HỌC VỤ
1. GIÁM SÁT HỌC THUẬT – ACADEMIC SUPERVISOR (SL: 01)
2. CHUYÊN VIÊN HỌC VỤ – ACADEMIC COORDINATOR (SL:01)
3. GIẢNG VIÊN IELTS (TOÀN THỜI GIAN)
4. TRỢ GIẢNG IELTS (BÁN THỜI GIAN)
5. GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM (THỜI VỤ)
6. THỰC TẬP SINH ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – PROGRAM COORDINATOR INTERN (SL: 03)
B. BỘ PHẬN TUYỂN SINH
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH (SL: 01)
C. BỘ PHẬN MARKETING
1. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN MARKETING – MARKETING EXECUTIVE (SL:01)
2. CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN – MULTIMEDIA EXECUTIVE (SL: 01)
Đính kèm là JD các vị trí tuyển dụng. Vui lòng gửi CV tới địa chỉ hr@horizonedu.vn với tiêu đề: Vị trí ứng tuyển_Họ Tên