Tuyển Dụng ACADEMIC COORDINATOR

Số lượng: 2.

Tính chất: Full-time.

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC  

  • Quản lý và theo dõi tình hình lớp học nhằm đảm bảo chất lượng học tập và giảng dạy trong các khóa học.
  • Quản lý đội ngũ Thực tập sinh Học vụ .
  • Chuẩn bị giáo trình và đảm bảo trang thiết bị cho lớp học vận hành.
  • Hệ thống và tổng hợp điểm số từ giảng viên.
  • Chăm sóc và hỗ trợ học thuật cho học viên trong quá trình học nhằm xây dựng niềm tin và thiện cảm.
  • Khảo sát và ghi nhận các ý kiến đóng góp của học viên để khắc phục và nâng cao chấ lượng đào tạo.
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các chương trình tư vấn tuyển sinh, sự kiện liên kết, lễ khai giảng, tốt nghiệp …

 YÊU CẦU

  • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ học Ứng dụng, Sư phạm Anh.
  • Chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương.
  • Linh hoạt, tự tin, cởi mở.