Sự khác biệt giữa bản địa hóa và dịch thuật là gì?

Bản địa hóa (Localization) và dịch thuật (translation) đều là những phương pháp dịch mà [...]

Sự khác biệt giữa quy trình dịch thuật và bản địa hoá

Trước khi bạn quyết định đi sâu vào bất kỳ loại dự án dịch thuật [...]