Top 3 thí sinh đạt giải tại cuộc thi Speak to Succed

Top 3 thí sinh đạt giải tại cuộc thi Speak to Succed

Top 3 thí sinh đạt giải tại cuộc thi Speak to Succed

Top 3 thí sinh đạt giải tại cuộc thi Speak to Succed

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.