Sử dụng hình ảnh trong giảng dạy Tiếng Anh

“Những bức ảnh đã có sẵn, và bạn chỉ cần chụp chúng” – Robert Capa  [...]