Enter your keyword

Blog

6 LÝ DO NÊN SỬ DỤNG TI VI TRONG LỚP HỌC

6 LÝ DO NÊN SỬ DỤNG TI VI TRONG LỚP HỌC

Ti vi được coi là tác nhân xấu trong môi trường giáo dục hiện nay Với một số người, ti vi được xem là thủ phạm gây mất tập trung, suy giảm trí tuệ và lệch lạc trong giới trẻ ngày nay. Nhưng đối với học sinh ESL (English as a Second Language: Tiếng Anh […]

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!