Ts. John R. Baker đã từng làm việc với các trung tâm chuyên về kỹ năng viết và tự đánh giá cũng như từng dạy kỹ năng viết, ESOL, và Ngữ Văn Học ở Mỹ và Châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan, và Việt Nam). Các vấn đề nghiên cứu của ông bao gồm Viết và Đọc Ngôn ngữ thứ hai, Quản trị các trung viết và tự đánh giá, và các phương pháp nghiên cứu. Ông thường xuyên xuất bản, biên tập và đánh giá cho một số tạp chí và đã làm việc với các nhà xuất bản sách trong nước và quốc tế