Tiến sĩ Bùi Thị Thục Quyên tốt nghiệp cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh tại học Sư phạm Tp. HCM, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh tại Đại học California tại Fullerton, Hoa Kỳ,và tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh tại Đại học công nghệ Suranaree, Thái Lan.

Tiến sĩ có chứng chỉ sau đại học chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngôn ngữ của SEAMEO tại Singapore (RELC) và các chứng chỉ về đào tạo tiếng Anh, phương pháp giảng dạy tiếng Anh và khảo thí dành cho giảng viên cốt cán làm công tác đào tạo giáo viên do Đề án 2020, trung tâm khảo thí ETS và Cengage cấp.

Với trên 20 năm giảng dạy tiếng Anh và đào tạo giáo viên tiếng Anh, Tiến sĩ Thục Quyên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài nước ở các cấp độ và chương trình khác nhau cho các đối tượng học viên và sinh viên Việt Nam và quốc tế, chuyên ngữ và không chuyên ngữ.

Hiện nay, ngoài công tác chính là giảng viên cơ hữu tại trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM, Tiến sĩ Thục Quyên là ủy viên Ban chấp hành Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh Tp. HCM, thành viên ban giảng huấn và hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp của các chương trình cao học chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh tại Đại học Mở Tp. HCM và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM, tham gia đề án 2020 với tư cách là chuyên gia dạy tiếng và phương pháp – kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh các cấp, tham gia đào tạo và quản lý chuyên môn giáo viên các chương trình tiếng Anh của một số trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Tp.HCM.