Với nền tảng vững chắc là Cử nhân quản trị và Thạc sĩ về Giáo dục,  Thầy Pierre Camps có hơn 10 năm giảng dạy các chương trình ESL tại Mỹ và Việt Nam cho nhiều đối tượng từ trẻ em đến người đi làm.

Là một giảng viên được cấp phép bởi bang Arizona, thầy Pierre Camps từng là giảng viên tại UNIVERSITY OF PHOENIX và EVEREST UNIVERSITY tại Mỹ.

Năm 2015 thầy tham gia một dự án đào tạo và phát triển năng lực tiếng Anh đặc biệt cho khu vực Đông Nam Á. 

Khi đến Việt Nam Thầy từng cộng tác với nhiều trung tâm anh Ngữ và các trường Đại học ở các chương trình giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, tổng quát cho sinh viên.

Ấn tượng khi vào lớp học thầy, học viên sẽ học hỏi được cách tạo không khí học tập thoải mái, được chia sẻ những kinh nghiệm vô cùng thực tế cũng như sẽ ngạc nhiên với khả năng tiếng Việt của thầy.