Thầy Manoj có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và giảng dạy không chỉ ở cấp độ đại học mà thầy còn phụ trách tham gia các chương trình đào tạo sử dụng tiếng Anh cho các môn chuyên ngành khác cho các giảng viên, cũng như các kỹ năng quản lý lớp hiệu quả.

Với hơn 15 năm sống và làm việc tại Việt Nam, sự tâm huyết đã thôi thúc thầy không ngừng học hỏi nhiều lĩnh vực khác nhau để những bài học của mình sẽ luôn được sáng tạo và đổi mới, phù hợp với thực tiễn. Thầy là một giảng viên với vốn kiến thức chuyên môn sâu rộng, phần lớn thầy nắm giữ trọng trách trong các chương trình giảng huấn cho giảng viên, và học viên sẽ có cơ hội được bồi dưỡng các kỹ năng liên quan đến giảng dạy kể cả kiến thức trong ngành quản trị kinh doanh.