Hiện anh là Giảng viên cơ hữu khoa Tiếng Anh của Trường Đại học Mở TP.HCM. Ngoài ra, Thạc sĩ Minh Tiến đang giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Hội TESOL TP.HCM và là chuyên viên Đào tạo giáo viên của Viện Đào tạo Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong suốt quá trình gắn bó với ngành TESOL, anh liên tục nhận được các học bổng uy tín trong và ngoài nước: Học bổng Pearson Amazing Minds, Consultants-E E-moderation Skills, Cambridge English Teacher, CAMTESOL Regional Research, American English E-Teacher. Thạc sĩ Minh Tiến cũng thường xuyên góp mặt tại các hội thảo quốc tế chuyên về TESOL với vai trò báo cáo viên chính như CamTESOL (Cambodia), IATEFL (Anh), TESOL Talk (Vietnam)…