Quản lý website Moodle Mlearning – hệ thống bài giảng-học tập trực tuyến của giảng viên và sinh viên khoa tiếng Anh trường Đại học Sư Phạm.

Th.S Lê Nguyễn Như Anh tốt nghiệp chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh của trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh với thành tích xuất sắc. Sau đó, Th.S Như Anh tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ Ứng dụng Ngôn Ngữ học tại Đại học Curtin, Úc.

Th.S. Như Anh hiện đang là giảng viên cơ hữu trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh. Thầy Như Anh là một giảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phương pháp giảng dạy và học tập tiếng Anh với gần mười bằng chứng nhận và năm đề tài nghiên cứu về phương giảng dạy và học tập này.