Sơ lược về danh động từ và Động từ nguyên mẫu

Khi học viên bắt đầu nắm vững căn bản và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh, thì chắc chắn họ sẽ dần khai thác vào một số khía cạnh phức tạp hơn của ngôn ngữ này. 

Một trong số đó là Danh động từ (Gerund) và Động từ nguyên mẫu (Infinitive). Người bản ngữ sử dụng những ngữ pháp này rất đỗi quen thuộc và tự nhiên nhưng nó lại chính là trở ngại cho học viên.

Dưới đây là một số gợi ý về cách dùng các ngữ pháp trên dành cho học viên. 

1. Danh động từ (Gerund) là gì ? 

Phần một: Tóm tắt nhanh 

Danh động từ là dạng danh từ của một động từ kết thúc bằng -ing. Ví dụ, playingdancingeating. Và ngay sau đó, điều này gây nhầm lẫn cho học sinh, bởi lẽ họ đã quen ngữ pháp này dưới hình thức dạng tiếp diễn của động từ (“She is eating”(cô ấy đang ăn), “They were dancing”(họ đang khiêu vũ) ). Tuy nhiên, Gerund là một danh từ, và là chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu. Ví dụ như câu: “Cooking is my favorite hobby” (Nấu ăn là sở thích yêu thích của tôi) trong đó Cooking là chủ ngữ. 

2. Động từ nguyên mẫu (Infinitive) là gì? 

Động từ nguyên mẫu (Infinitive) là dạng to + dạng động từ nguyên thể. Ví dụ, to play (để chơi), to dance (để khiêu vũ), to eat (để ăn). Một số người xem toàn bộ dạng động từ nguyên mẫu (Infinitive)  là dạng nguyên thể (Verb base form), nhưng thực chất động từ nguyên mẫu bao gồm 2 phần phần chính : to + base form ( động từ dạng nguyên thể) và cũng  phải nhấn mạnh rằng, cần có đủ cả hai thành phần này thì mới tạo ra được Infinitive.  

Điều này khác với các ngôn ngữ Latinh khác ở điểm Infinitive cũng chỉ là verb base form. Giống như Danh động từ (Gerund), Động từ nguyên mẫu (Infinitive) cũng có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu. 

Tất cả các động từ (ngoại trừ động từ khiếm khuyết) đều có dạng danh động từ (Gerund) và dạng nguyên mẫu (Infinitive); quan trọng là quyết định dạng nào cho động từ.  

Cách dùng danh động từ (Gerund) và nguyên mẫu (Infinitive) với vai trò tân ngữ sẽ được khai thác chi tiết hơn so với khi chúng đóng vai trò chủ ngữ. Lý do là vì chủ ngữ sẽ thường được chia dưới danh động từ (Gerund) hơn so với nguyên mẫu (Infinitive).  

Khi chủ ngữ được chia dưới dạng nguyên mẫu (Infinitive), ý nghĩa câu văn sẽ trang trọng và nhấn mạnh hơn. Ví dụ: “To dance is to live” or “To complete your thesis is your number one priority.”. Tuy nhiên, điều này ít phổ biến hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng danh động từ (Gerund) làm chủ đề. ”Completing your thesis should be your focus right now.” 

3. Cách sử dụng danh động từ (Gerund)  làm tân ngữ 

Sau đây là quy tắc thú vị khác mà cũng không có ngoại lệ (ngoại trừ động từ khiếm khuyết (Model verb) )  

Bất cứ khi nào có hai động từ đứng liền kề nha, động từ thứ hai phải ở dạng Gerund hoặc ở dạng Infinitive. Đây là điều mà các sinh viên trình độ A2, B1, và đôi khi cả những sinh viên trình độ cao hơn gặp khó khăn, đặc biệt là những người nói các ngôn ngữ Latinh. 

Chúng ta không bao giờ có thể nói “She wanted go” hoặc “They like run.”  Động từ thứ hai phải thay đổi dựa theo động từ đầu tiên; và dạng thay đổi của chúng sẽ do động từ đầu quyết định. Vì thế; các câu trên phải được viết như sau; “She wanted to go” hoặc “They like running” hoặc “They like to run.”: Nhưng tại sao lại chia động từ như thế ? Tại sao chúng ta không thể nói “She wanted going” 

Câu trả lời đơn giản nhất là; bởi vì có một số quy tắc nhất định chúng ta phải tuân theo. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét một số quy tắc này khi nhắc đến đến Danh động từ (Gerund) và  Động từ nguyên mẫu (Infinitive). 

Phần hai: Các quy tắc chính 

* Đối với tất cả các quy tắc này, nếu sinh viên hỏi bạn lý do cho các dạng trên; thật không may;câu trả lời chỉ là đây là các quy tắc — không có lý do gì cả; đây chỉ là ngữ pháp, cho dù chúng ta có muốn hay không! 

Quy tắc số 1: Một số động từ bắt buộc phải chia dạng Gerund khi nằm sau các động từ nhất định 

Bắt đầu với động từ enjoy, bởi vì đó có lẽ là động từ quen thuộc nhất. Chúng ta phải nói “He enjoys drinking coffee”; chúng ta không bao giờ có thể nói “He enjoys to drink coffee.” 

Các động từ khác trong loại này bao gồm: Discuss, anticipate, despise, consider, deny. 

Quy tắc số 2: Một số động từ bắt buộc phải chia dạng Infinitive khi nằm sau các động từ nhất định 

Bắt đầu với want và need bởi vì chúng là động từ phổ biến nhất.  –  chứ không thể nói “Cô ấy cần bán ngôi nhà của mình”. Một ví dụ khác, “You wanted to change your class”“You wanted changing your class” là dạng chia động từ không chính xác. 

Các động từ khác trong loại này bao gồm: Agree, ask, decide, expect, plan 

Quy tắc số 3: Một số động từ có thể được theo sau bởi cả động từ nguyên mẫu (Gerund) và động từ nguyên mẫu (Infinitives)  mà không thay đổi ý nghĩa. 

Học sinh có thể đã quen thuộc với ba điều này: LikeLoveHate. Đây là dạng động từ dễ nhất, vì ý nghĩa của các từ trên hoàn toàn giống nhau giữa  “I hate cleaning”  “I hate to clean.” 

Các động từ khác trong loại này bao gồm: 

Prefer, continue, begin 

Quy tắc số 4: Một số động từ có thể được theo sau bởi cả động từ nguyên mẫu (Infinitive) và danh động từ (Gerund) nhưng ý nghĩa sẽ thay đổi 

Đây là quy tắc khó nhất và có thể là quy tắc sẽ yêu cầu cần được giải thích nhất cũng như cần phải làm thực hành nhiều nhất. Ví dụ sẽ là phương pháp hữu ích nhằm khuyến khích học sinh tạo ra các ví dụ của riêng họ.  

Một số học sinh có thể nhận thấy một mô hình thống nhất giữa việc sử dụng (Gerund)  (Infinitive) . Một cách để cân nhắc thời điểm sử dụng danh động từ (Gerund) và khi nào sử dụng động từ nguyên mẫu (Infinitive)   xem xét 2 động từ. Động từ chia dưới dạng Gerund là hành động đầu tiên trong chuỗi 2 hành động, và động từ còn lại đứng trước đó biểu thị hành động thứ hai.  

Ví dụ, lần đầu tiên anh ta hút thuốc, nhưng sau đó lần thứ hai anh ta dừng lại. 

Với Infinitive thì ngược lại: động từ đầu tiên ứng với hành động đầu tiên và s động từ nguyên mẫu Infinitive là hành động thứ hai. 

Ví dụ : đầu tiên, anh ta dừng bất cứ việc gì anh ta đang làm (chẳng hạn như đi bộ), và thứ hai anh ta hút thuốc. 

* Quy tắc bổ sung : 

  • Giới từ phải luôn được theo sau bởi một danh từ 
  • Gerunds là danh từ 
  • Vì vậy, nếu chúng ta muốn một động từ theo sau một giới từ, chúng ta phải chuyển nó sang dạng gerund của nó. 

Sau khi bạn cùng học viên xem qua tất cả các quy tắc và ví dụ thú vị này; điều cuối cùng là hãy áp dụng thực hành: tốt nhất là kết hợp giữa thực hành có điều chỉnh và bài tập đúc kết được sau buổi thực hành. Ngoài ra, tùy thuộc vào cấp độ bạn đang giảng dạy; bạn cũng có thể sử dụng phương pháp lập luận quy nạp; trong đó bạn cung cấp cho sinh viên các câu ví dụ khác nhau; và sau đó họ phải tìm ra các quy tắc giữa gerund  infinitive. 

DMCA.com Protection Status