6 Chiến Lược “Đút Túi” Cho Giáo Viên Mới Bắt Đầu

Giáo viên có kinh nghiệm đã tích luỹ những kế hoạch giảng hiệu quả, phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, đối với giáo viên mới vào nghề, họ cần phải bắt đầu từ đầu để xây dựng bộ sưu tập kế hoạch của riêng mình. Dưới đây là sáu mẹo giúp giáo viên mới đảm bảo rằng quá trình lập kế hoạch giảng dạy được hiệu quả và thành công.

Nghiên Cứu Kế Hoạch Giảng Dạy: Trước khi tạo kế hoạch của riêng bạn, tìm hiểu về cấu trúc của kế hoạch giảng và những yếu tố quan trọng. Hỏi ý kiến giáo viên kỳ cựu, tìm kiếm trên Internet và sử dụng các nguồn tài nguyên khác. Xác định những điều bạn thích và không thích để tạo ra những ví dụ riêng.

Nghiên Cứu Kế Hoạch Giảng Dạy

Tìm Nguồn Tài Nguyên Tin Cậy: Ngoài việc tạo kế hoạch riêng, bạn sẽ cần dựa vào những kế hoạch đã có sẵn để lấy cảm hứng hoặc sử dụng toàn bộ. Ghi chú về những nguồn tài nguyên kế hoạch mà bạn tin tưởng nhất để có nguồn đáng tin cậy khi cần. 

Tìm Nguồn Tài Nguyên Tin Cậy

Tạo Mẫu Kế Hoạch: Để tránh lặp lại công việc, tạo hoặc điều chỉnh một mẫu kế hoạch giảng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giúp bạn nhớ đủ các yếu tố cần bao gồm và hiểu rõ kế hoạch khi sử dụng chúng trong lớp học.

Tạo Mẫu Kế Hoạch 

Tập Trung vào Mục Tiêu: Một yếu tố không thể thiếu là mục tiêu của bài học. Mỗi kế hoạch giảng của bạn nên có một kết quả học tập, một mục tiêu, hoặc một đối tượng học – hướng dẫn bạn trong quá trình giảng dạy. Mọi hoạt động nên đóng góp vào mục tiêu đó.

Tập Trung vào Mục Tiêu 

Dạy Học Phân Hoá: Dạy học phân hoá là những phương cách giáo viên thực hiện nhằm phục vụ nhu cầu học tập của từng học sinh. Hay nói cách khác, giáo viên sẽ đa dạng hoá các hình thức dạy để giúp từng nhóm đối tượng học sinh lĩnh hội và áp dụng kiến thức tốt nhất có thể. Mỗi kế hoạch giảng dạy nên bao gồm các hoạt động mở rộng hoặc hỗ trợ cho các học sinh ở mức độ khác nhau. 

Dạy Học Phân Hoá 

Đánh Giá và Phản Ánh: Sau mỗi bài giảng, đừng quên thu thập phản hồi. Kế hoạch của bạn nên bao gồm một phần đánh giá hoặc phản ánh để theo dõi độ thành công của kế hoạch. Phản hồi từ bản thân, học sinh, và giáo viên khác sẽ giúp bạn điều chỉnh hoặc tái sử dụng cho kế hoạch trong tương lai.

Đánh Giá và Phản Ánh 

Theo những chiến lược này, bạn sẽ xây dựng được thư viện kế hoạch giảng dạy vững chắc, hỗ trợ bạn trong sự nghiệp giảng dạy dài lâu và thành công.