TEACHING ENGLISH TO CHILDREN (TEC)

KHÓA HỌC TEACHING ENGLISH TO CHILDREN (TEC)

 

I. Giá Trị Nhận Được Sau Khóa Học TEC của ATC Canada

 1. Nhận được đào tạo và chứng chỉ từ Canada để giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ em.
 2. Học trực tuyến – Linh hoạt thời gian dành cho người đi làm hoặc sinh viên.
 3. Tự đặt lịch học hàng ngày và nộp bài tập một lần mỗi tuần.
 4. Sở hữu các công cụ thực hành để giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ em một cách có kỹ năng và tự tin.

II. Chương Trình Học Cung Cấp Gì Cho Bạn

 1. Truy cập không giới hạn 24 giờ mỗi ngày vào chương trình học trên một nền tảng website dựa trên Moodle.
 2. Nội dung chương trình được cung cấp dưới dạng văn bản và video để hỗ trợ quá trình học sâu rộng hơn.
 3. Giáo viên cá nhân đánh giá tiến độ, chấm điểm bài tập hàng tuần và cung cấp phản hồi bằng văn bản.
 4. Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và bằng tốt nghiệp của bạn sẽ được gửi thông qua dịch vụ bưu điện quốc tế sau khi học viên tốt nghiệp.
 5. Các bản quét kỹ thuật số của tài liệu tốt nghiệp của bạn sẽ được tải lên vào cổng xác minh bằng chứng của trang web ATC.
 6. Thực tập TEC (Tùy chọn): Bạn có thể chọn liệu bạn muốn thực tập sau khi hoàn thành các khóa học của mình.

III. Mô Tả Chương Trình

Học viên sẽ nhận được gì sau khóa học với 3 module:

 1. Phát triển cái nhìn tổng quan về TEC – Teaching English to Children.
 2. Có kiến thức cơ bản về cách giảng dạy bốn kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho trẻ em (Bao gồm: Nghe – Nói – Đọc – Viết).
 3. Có kiến thức cơ bản về kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ em.
 4. Có các công cụ và kỹ thuật cơ bản để quản lý lớp học và xử lý tình huống bất ngờ.

Chương trình Chứng chỉ TEC – Teaching English to Children trực tuyến 120 giờ

Khóa học 1: Kiến thức Giáo viên Cần thiết: Giới thiệu học viên với các lĩnh vực khác nhau của đào tạo giáo viên tiếng Anh cho người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL).

Khóa học 2: Giảng dạy Tiếng Anh cho Trẻ em: Hướng dẫn học viên đi sâu hơn vào các lĩnh vực chính của việc giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ em.

Khóa học 3: [Video] Cho phép học viên xem lại một cách trực quan các lĩnh vực chính của việc giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ em.

Yêu Cầu Nhập Học

Đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 • Có bằng cao đẳng hoặc đại học hoặc có thẻ sinh viên.
 • Có chứng chỉ năng lực tiếng Anh.
 • Vượt qua bài kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào.

Tham khảo khung tham chiếu các chứng chỉ năng lực tiếng anh

Lưu ý: các chứng chỉ năng lực tiếng anh phải còn hạn
ĐĂNG KÍ NGAY!