Enter your keyword

TESOL Online

TESOL Diploma - 120 hours

Chương trình TESOL trực tuyến 120 giờ cung cấp cho học viên cơ hội học tập chủ động với quyền truy cập 24/24 vào hệ thống bài giảng và bài tập (được giao, chấm điểm và nhận xét mỗi tuần).

Advanced TESOL - 160 hours

Chương trình TESOL Nâng Cao thông qua hình thức trực tuyến được thiết kế dành cho học viên quốc tế và người Canada có cơ hội được đào tạo nâng cao và cấp giấy chứng nhận để có thể dạy tiếng Anh ở trong và ngoài nước.

Professional TESOL - 180 hours

Được đào tạo và cấp Chứng chỉ TESOL Chuyên nghiệp 180 giờ của Canada để có thể giảng dạy tiếng Anh ở trong và ngoài nước.

Online TEC

Được đào tạo và cấp chứng chỉ từ Canada để dạy tiếng Anh cho trẻ em ở trong và ngoài nước.

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!