[JPG] Web module 3

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.