[JPG] Web module 2

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.