Enter your keyword

Blog

Đừng chỉ trả lời, hãy tư duy!

Đừng chỉ trả lời, hãy tư duy!

Các bậc giáo dục cao hơn đang phát triển nhanh và sôi động hơn ta tưởng tượng. Đồng thời, COVID-19 lại là 1 yếu tố bất ngờ trong bối cảnh việc tiếp cận thông tin đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với 15 năm trước đây. Học sinh cũng không còn phải […]

Dạy tiếng Anh với TED Talks

Dạy tiếng Anh với TED Talks

Dùng TED Talks như một công cụ dạy tiếng Anh Trong những năm gần đây, những bài diễn thuyết chia sẻ thông tin và ý tưởng của TED đã được truyền thông mạnh mẽ trên khắp toàn cầu. Về khía cạnh giảng dạy tiếng Anh; những đoạn video mà TED Talks đăng tải đã cung […]

16 tiêu chí giảng dạy hiệu quả

16 tiêu chí giảng dạy hiệu quả

16 tiêu chí giảng dạy hiệu quả 1. Thường xuyên điều chỉnh các chi tiết Một chương trình giảng dạy gồm có nhịp độ, hình thức đánh giá, tài liệu giáo trình, v.v … Song, điều này không có nghĩa là chương trình đó thiếu kế hoạch hay không thể nhìn xa, mà là thực […]