Enter your keyword

Blog

LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC CHO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC CHO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Những kỹ thuật sử dụng trong lớp học sau đây có thể giúp các em “bắt tay vào đọc bài” theo hướng giúp các em trở thành người đọc tốt hơn. Trong bài viết này, chúng tôi không đưa ra những nội dung để cho học sinh tập đọc mà là cách chúng tôi yêu cầu các em làm điều đó cũng như những nguyên tắc ẩn sau những ý tưởng dưới đây.

DMCA.com Protection Status