ĐẠO ĐỨC NGHỀ PHIÊN DỊCH

Các phiên dịch viên chuyên nghiệp phải tuân thủ theo quy tắc đạo đức nghề [...]

GHI CHÚ VÀ BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG PHIÊN DỊCH TIẾP NỐI

Trong quá trình phiên dịch, có rất nhiều thông tin được ghi chú vào trí [...]

Bạn sẽ lựa chọn trở thành dịch giả tự do hay nhân viên dịch thuật?

Có rất nhiều lợi ích khi làm việc với tư cách nhân viên dịch thuật [...]

DMCA.com Protection Status