Enter your keyword

Blog

9 lỗi dịch thuật phổ biến

9 lỗi dịch thuật phổ biến

Ngay cả những dịch giả có kinh nghiệm nhất cũng mắc lỗi trong quá trình dịch thuật. Dịch thuật bất kỳ loại tài liệu nào cũng là một công việc phức tạp, đòi hỏi kỹ năng, độ chính xác và khả năng viết tốt. Điều này bao gồm sự hiểu biết sâu rộng về cú […]

Những lỗi dịch thuật tai hại

Những lỗi dịch thuật tai hại

Nói được hai ngôn ngữ không đồng nghĩa với việc có thể dịch thuật cho hai ngôn ngữ đó. Dịch thuật là một kỹ năng đặc biệt mà các chuyên gia trong lĩnh vực này phải làm việc chăm chỉ để nâng cao năng lực. Trong cuốn sách “Found in Translation”, hai dịch giả chuyên […]

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!