Có bao nhiêu lĩnh vực dịch thuật chính?

Hãy xem xét kỹ hơn những lĩnh vực chuyên môn và kỹ năng mà một [...]