LUYỆN KỸ NĂNG NÓI CHO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Đối với học sinh ở trình độ sơ cấp, việc “nói” có thể bị giới [...]

TRÒ CHƠI “XOẮN LƯỠI LUYỆN ÂM” TRONG LỚP HỌC. NÊN HAY KHÔNG?

Trò chơi này nghe có vẻ vô vị, nhưng bạn không ngờ rằng nó lại [...]

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH

Nhiều học sinh nắm vững các điểm ngữ pháp tiếng Anh nhưng lại cảm thấy [...]

Giỏi ngoại ngữ thông qua 4 kỹ năng

Bạn tự ti vì khả năng ngoại ngữ còn yếu? Hãy lên kế hoạch cải [...]