7 BÀI TẬP NÂNG CAO TRÍ NHỚ NGẮN HẠN KHI PHIÊN DỊCH

Trí nhớ ngắn hạn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phiên [...]