Trao tặng học bổng 86.000.000 cho sinh viên UEF

HORIZON TESOL trao tặng nhiều suất học bổng với tổng giá trị 86.000.000 cho sinh [...]