GHI CHÚ VÀ BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG PHIÊN DỊCH TIẾP NỐI

Trong quá trình phiên dịch, có rất nhiều thông tin được ghi chú vào trí [...]

Những kỹ thuật ghi chú bạn cần biết

Ghi chú là một phương pháp cực kỳ quan trọng để học tốt. Vì vậy, [...]