HỘI THẢO “YOUR ENGLISH – YOUR GREAT JOB” THÁNG 05.2022

Sáng 28/5/2022, Hội Nghiên Cứu và Giảng Dạy TP.HCM  với Đại học Văn Hiến và [...]

Chiến lược phát triển bền vững cho giáo viên mới

Trong năm nay, để giảm bớt căng thẳng trong giảng dạy và sống lâu với [...]

7 trò chơi luyện phát âm cho học sinh ESL

Sự thật là phát âm là kỹ năng mà giáo viên chúng ta thường không [...]

Phương pháp giúp học sinh có một bài luận tốt với những lập luận hợp lý

Học sinh có rất nhiều lý do để duy trì việc học tiếng Anh của [...]