Sơ lược về danh động từ và Động từ nguyên mẫu

Khi học viên bắt đầu nắm vững căn bản và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh, thì chắc chắn họ sẽ dần khai thác vào một số khía cạnh phức tạp hơn của ngôn ngữ này.  Một trong số đó là Danh động từ (Gerund) và Động từ nguyên mẫu (Infinitive). Người bản ngữ sử dụng những ngữ pháp này rất đỗi quen thuộc và tự nhiên nhưng nó lại chính là trở ngại cho học viên. Dưới đây là một số gợi ý về cách dùng các ngữ pháp trên dành cho học viên.  1. Danh động từ (Gerund) là gì ?  Phần một: Tóm tắt nhanh  Danh động từ là dạng danh từ của một động từ kết thúc bằng -ing. Ví dụ, playing, dancing, eating. Và ngay sau đó, điều này gây nhầm lẫn cho học sinh, bởi lẽ họ đã quen ngữ pháp này dưới hình thức dạng tiếp diễn của động từ (“She is eating”(cô ấy đang ăn), “They were dancing”(họ đang khiêu vũ) ). Tuy nhiên, Gerund là một danh từ, và là chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu. Ví dụ như câu: “Cooking is [...]