Bạn sẽ lựa chọn trở thành dịch giả tự do hay nhân viên dịch thuật?

Có rất nhiều lợi ích khi làm việc với tư cách nhân viên dịch thuật [...]