Để lớp học trên Zoom không còn là những ô vuông vô cảm

Mặc dù nhìn thấy mặt học sinh trong quá trình giảng bài là lợi thế [...]