Enter your keyword

Giảng Viên Của Chúng Tôi

Tiến Sĩ Phạm Huy Cường

TS. Phạm Huy Cường

Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Phạm Huy Cường hiện là Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. Thầy tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng từ trường Đại học Massey, New Zealand. Thầy có nhiều kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế và trong nước và ở các bậc học khác nhau. Bên cạnh đó, thầy cũng là một nhà nghiên cứu năng động về giảng dạy tiếng Anh và ngôn ngữ học ứng
dụng. Thầy tham gia trình bày tại nhiều hội thảo trong và ngoài nước và có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí uy tín.

BAN GIẢNG HUẤN

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!