Enter your keyword

Giảng Viên Của Chúng Tôi

Ths. Đinh Trọng Kháng

Nguyên Phó Khoa tiếng Anh Đại học Mở TP.HCM, Phó trưởng Ban tiếng Anh Đại học Troy Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thạc sỹ Đinh Trọng Kháng tốt nghiệp ngành Giảng dạy tiếng Anh thuộc khoa Sư Phạm Đại Học Sài Gòn năm 1968; tham gia tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại trường Cao đẳng Capilano, thành phố Vancouver, Canada năm 1994; và hoàn thành Thạc sỹ Ngôn Ngữ Anh của Đại học Washington, Hoa Kỳ năm 1998.

Với hơn 40 kinh nghiệm giảng dạy và quản lý khoa tiếng Anh tại các Đại học lớn, có thể nói Thầy Đinh Trọng Kháng là một trong những cây đại thụ của ngành Giảng dạy tiếng Anh khu vực phía Nam. Thầy bắt đầu phụ trách môn Thực hành giảng dạy từ những năm 1970 tại Đại Học Sư Phạm Cần Thơ. Từ năm 1991-1995, thầy giảng dạy các môn Phương Pháp Giảng dạy tiếng Anh, Văn Hóa Mỹ tai Đại Học Mở TP.HCM. Từ 1996-2002, thầy giữ chức Phó Trưởng Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Mở TP.HCM. Sau khi về hưu, Thạc sỹ Đinh Trọng Kháng vẫn tích cực tham gia công tác giảng dạy và quản lý như phụ trách lớp giáo học pháp tiếng Anh cho khoa Sau Đại Học ĐH Mở TPHCM, Trưởng Khoa Quan Hệ Quốc Tế Đại Học Hồng Bàng, Phó trưởng Ban tiếng Anh phụ trách chương trình TOEFL iBT cho sinh viên quốc tế Đại học Troy Hoa Kỳ tại Việt Nam.

BAN GIẢNG HUẤN