Tiến sĩ Phạm Huy Cường hiện là Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. Thầy tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng từ trường Đại học Massey, New Zealand. Thầy có nhiều kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế và trong nước và ở các bậc học khác nhau. Bên cạnh đó, thầy cũng là một nhà nghiên cứu năng động về giảng dạy tiếng Anh và ngôn ngữ học ứng
dụng. Thầy tham gia trình bày tại nhiều hội thảo trong và ngoài nước và có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí uy tín.