Enter your keyword

Blog

5 lý do tại sao bạn nên theo đuổi nghề dịch thuật

5 lý do tại sao bạn nên theo đuổi nghề dịch thuật

Nếu bạn có năng khiếu về ngôn ngữ và hoàn toàn thông thạo một hoặc nhiều thứ tiếng nước ngoài, thì triển vọng nghề nghiệp của bạn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thương mại ngày càng được toàn cầu hóa, và những người thông thạo ngôn ngữ có […]

6 Mẹo cho phiên dịch viên

6 Mẹo cho phiên dịch viên

Phiên dịch là một nghề rất đáng công. Bạn có khả năng giúp mọi người giao tiếp và từ đó giúp họ nhận được các liệu trình điều trị y tế, tư vấn pháp luật hoặc các biện pháp bảo vệ thích hợp. Tuy nhiên, là một phiên dịch viên, có rất nhiều thứ ta […]

How To Teach Directions

How To Teach Directions

Directions can be challenging to teach however its practical uses are readily understood by students and there are many fun activities you can incorporate into your lessons to make them more enjoyable. Typically the first directions lesson would follow lessons introducing vocabulary such as: Post office Police station School  Bank Playground Park Library and so […]

Teaching English with TED Talks

Teaching English with TED Talks

Using TED Talks as an EFL Teaching Tool In recent years, TED talks have grown into a global internet powerhouse of idea and information sharing. For teaching English as a foreign language (EFL), TED Talks videos of these conferences provide ample opportunities to develop and refine students’ English speaking and comprehension abilities in an engaging […]

WHAT IS THE ADVANTAGES OF LEARNING TESOL?

WHAT IS THE ADVANTAGES OF LEARNING TESOL?

As noticing that you still have a lot of questions about TESOL Diploma, so I want to share a little bit about it. Actually, I used to be a student of the first TESOL course at TESOL Horizon Center and I am now taking on the role of counselor for Horizon. For that, I think […]

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!