Enter your keyword

Blog

HỘI THẢO “CAREER PROSPECT IN STEM EDUCATION” VÀ LỄ TỐT NGHIỆP TESOL THÁNG 07.2022

Sáng ngày 30/7/2022, Hội Nghiên Cứu và Giảng Dạy TPHCM cùng với Horizon TESOL tổ chức buổi hội thảo “Career Prospect In Stem Education” và Lễ Tốt Nghiệp cho hơn 100 học viên.   Chương trình vinh dự được đón tiếp khách mời vô cùng đặc biệt: TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng […]

5 lý do tại sao bạn nên theo đuổi nghề dịch thuật

5 lý do tại sao bạn nên theo đuổi nghề dịch thuật

Nếu bạn có năng khiếu về ngôn ngữ và hoàn toàn thông thạo một hoặc nhiều thứ tiếng nước ngoài, thì triển vọng nghề nghiệp của bạn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thương mại ngày càng được toàn cầu hóa, và những người thông thạo ngôn ngữ có […]

6 Mẹo cho phiên dịch viên

6 Mẹo cho phiên dịch viên

Phiên dịch là một nghề rất đáng công. Bạn có khả năng giúp mọi người giao tiếp và từ đó giúp họ nhận được các liệu trình điều trị y tế, tư vấn pháp luật hoặc các biện pháp bảo vệ thích hợp. Tuy nhiên, là một phiên dịch viên, có rất nhiều thứ ta […]

Live Webinar: BEST PRACTICE AND STRATEGIES FOR TEACHING THE IELTS TEST and GRADUATION CEREMONY IN MAY, 2022

Live Webinar: BEST PRACTICE AND STRATEGIES FOR TEACHING THE IELTS TEST and GRADUATION CEREMONY IN MAY, 2022

On the morning of May 14th, 2022, Ho Chi Minh City TESOL Association in collaboration with Horizon TESOL co-organized the webinar titled BEST PRACTICE AND EDTECH IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS (TEYL) CLASSROOM and a special Graduation Ceremony in Microsoft Teams platform. This virtual event welcomed the participation of many attendees across the regions […]

3 Fun Activities for Teaching Pronunciation

3 Fun Activities for Teaching Pronunciation

Pronunciation is an area of English language learning that can cause anxiety for students and frustration for teachers. Learning pronunciation in a new language is different from learning grammar or vocabulary. Each area has its particular challenges, but there is something important to consider teaching English pronunciation. As children, we learn to distinguish between the […]

THREE BENEFITS OF TESTING OUR STUDENTS

THREE BENEFITS OF TESTING OUR STUDENTS

Should we test our students? I hate tests. I never did well on them at school. In fact, I failed my UK university entrance exams in the 80s. Perhaps shaped by those experiences, I have always tried not to have ‘end of term’ exams for my English students, unless we are working towards external exams, […]

How to Teach English with Songs

How to Teach English with Songs

First of all, why use songs in the ESL classroom? When we consider that almost 100% of students enjoy listening to music and most of them also enjoy songs in English, we realize that songs in ESL classes can prove to be a very valuable resource. Thanks to the proliferation of digital media in the […]

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!