Enter your keyword

Blog

10 hoạt động để dạy phát âm tiếng Anh hiệu quả

10 hoạt động để dạy phát âm tiếng Anh hiệu quả

Nếu tôi có thể dành một lời khuyên cho những giáo viên mới, lời khuyên đó sẽ là: lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi một vài bài tập nhỏ và vui, những bài tập này không mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng lại hiệu quả với nhiều cấp độ học viên giúp ứng dụng và ôn tập tốt các tài liệu hữu ích.

Vượt qua thiên kiến tri nhận – Khắc tinh của giáo dục

Vượt qua thiên kiến tri nhận – Khắc tinh của giáo dục

Nếu tôi có thể dành một lời khuyên cho những giáo viên mới, lời khuyên đó sẽ là: lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi một vài bài tập nhỏ và vui, những bài tập này không mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng lại hiệu quả với nhiều cấp độ học viên giúp ứng dụng và ôn tập tốt các tài liệu hữu ích.

Giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL) cho người mới bắt đầu

Giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL) cho người mới bắt đầu

Nếu tôi có thể dành một lời khuyên cho những giáo viên mới, lời khuyên đó sẽ là: lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi một vài bài tập nhỏ và vui, những bài tập này không mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng lại hiệu quả với nhiều cấp độ học viên giúp ứng dụng và ôn tập tốt các tài liệu hữu ích.

7 lợi ích của việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học

7 lợi ích của việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Nếu tôi có thể dành một lời khuyên cho những giáo viên mới, lời khuyên đó sẽ là: lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi một vài bài tập nhỏ và vui, những bài tập này không mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng lại hiệu quả với nhiều cấp độ học viên giúp ứng dụng và ôn tập tốt các tài liệu hữu ích.

Dạy học một kèm một: Giữ cho học viên tỉnh táo

Dạy học một kèm một: Giữ cho học viên tỉnh táo

Nếu tôi có thể dành một lời khuyên cho những giáo viên mới, lời khuyên đó sẽ là: lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi một vài bài tập nhỏ và vui, những bài tập này không mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng lại hiệu quả với nhiều cấp độ học viên giúp ứng dụng và ôn tập tốt các tài liệu hữu ích.

6 cách để nhận được niềm tin và sự tôn trọng khi đứng lớp

6 cách để nhận được niềm tin và sự tôn trọng khi đứng lớp

Nếu tôi có thể dành một lời khuyên cho những giáo viên mới, lời khuyên đó sẽ là: lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi một vài bài tập nhỏ và vui, những bài tập này không mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng lại hiệu quả với nhiều cấp độ học viên giúp ứng dụng và ôn tập tốt các tài liệu hữu ích.

Những hoạt động đơn giản nhưng có thể giúp học viên thực hành cả bốn kĩ năng

Những hoạt động đơn giản nhưng có thể giúp học viên thực hành cả bốn kĩ năng

Nếu tôi có thể dành một lời khuyên cho những giáo viên mới, lời khuyên đó sẽ là: lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi một vài bài tập nhỏ và vui, những bài tập này không mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng lại hiệu quả với nhiều cấp độ học viên giúp ứng dụng và ôn tập tốt các tài liệu hữu ích.

4 cách giúp học viên sử dụng NGÔN NGỮ BẢN XỨ để học tiếng Anh

4 cách giúp học viên sử dụng NGÔN NGỮ BẢN XỨ để học tiếng Anh

Nếu tôi có thể dành một lời khuyên cho những giáo viên mới, lời khuyên đó sẽ là: lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi một vài bài tập nhỏ và vui, những bài tập này không mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng lại hiệu quả với nhiều cấp độ học viên giúp ứng dụng và ôn tập tốt các tài liệu hữu ích.

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!