53309ebe92f55bab02e4

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.